ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 13:30 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Attachments:
Download this file (doc02993220200520111809.pdf)doc02993220200520111809.pdf[ ]166 Kb

ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

Attachments:
Download this file (doc02962920200508130346.pdf)doc02962920200508130346.pdf[ ]63 Kb

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Attachments:
Download this file (doc02962820200508130319.pdf)doc02962820200508130319.pdf[ ]66 Kb

หน้า 2 จาก 33Thanks CloudAccess.net