ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

อีเมล พิมพ์ PDF

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

Attachments:
Download this file (พรบ.อบต..pdf)พรบ.อบต..pdf[ ]185 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019 เวลา 14:08 น.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (รอบ 6 เดือน)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

 alt

     ด้วย สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านภายในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว มีการรวมกลุ่มในชุมชน เกิดรายได้ ลดรายได้ภายในครัวเรือน สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้ยั่งยืน รายละเอียดแนบท้ายนี้

หน้า 6 จาก 33Thanks CloudAccess.net