ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานของศาสตาจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562  ดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 15:20 น.

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะต้านอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 15:20 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้ดำเนินโครงการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการฝึกทักษะอาชีพ อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดข้างล่างนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 14:42 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายนี้)

Attachments:
Download this file (doc01184220190402115409.pdf)doc01184220190402115409.pdf[ ]4106 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 14:40 น.

หน้า 8 จาก 33Thanks CloudAccess.net