ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป

1.1 คนงานประจำรถรถขยะ  สังกัดสำนักงานปลัด  จำนวน 1 อัตรา

1.2 คนงานสังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา

***ลักษณะงานความรับผิดชอบของตำแหน่งÂ และค่าตอบแทนของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ปรากฏตามรายละเอียด ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้)

Attachments:
Download this file (doc01419420190605115309.pdf)doc01419420190605115309.pdf[ ]3510 Kb

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัคร การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายละเอียดแนบท้าย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 15:20 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Attachments:
Download this file (doc01287320190503132519.pdf)doc01287320190503132519.pdf[ ]1223 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2019 เวลา 15:20 น.

หน้า 7 จาก 33Thanks CloudAccess.net