ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.บางแก้ว ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
18
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2014 เวลา 16:22 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เวลา 15:02 น.

คุณพึงพอใจ อบต.บางแก้ว ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
13 72.2%
ด้านบริการประชาชนฯ
5 27.8%
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
0 0%
ด้านสาธารณสุขฯ
0 0%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
0 0%Thanks CloudAccess.net