TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือข้อปฏิบัติในการใช้หรือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองคลัง 34
2 การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-บุคคลธรรมดา งานนิติการ 53
3 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน-บุคคลธรรมดา งานนิติการ 48
4 การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ-เป็นบุคคลธรรมดา งานนิติการ 163
5 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ งานนิติการ 83
6 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ งานนิติการ 71
7 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ งานนิติการ 99
8 แจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตร 39 ทวิ งานนิติการ 70
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 งานนิติการ 94
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 งานนิติการ 167

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.