ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานนิติการ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ สำนักงานปลัด 164
2 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน สำนักงานปลัด 117
3 มาตรการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 89
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 สำนักงานปลัด 99
5 คู่มือร้องเรียนอบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 111
6 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 66
7 อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ สำนักงานปลัด 1497Thanks CloudAccess.net