ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานพัฒนาชุมชน อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลตำบลบางแก้ว หมู่ 1 ถึง 8 สำนักงานปลัด 285
2 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาชุมชน 378
3 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 640
4 วิธีการอนุรักษ์น้ำ และแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ นักพัฒนาชุมชน 1322
5 จัดการขยะโดยใช้หลัก 3R นักพัฒนาชุมชน 635
6 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของอบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 1712
7 โครงการขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 643
8 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในขุมชน ประจำปี 2558 สำนักงานปลัด 726
9 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานปลัด 648Thanks CloudAccess.net