TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

งานพัฒนาชุมชน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชน 13
2 ข้อมูลตำบลบางแก้ว หมู่ 1 ถึง 8 สำนักงานปลัด 327
3 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาชุมชน 428
4 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 674
5 วิธีการอนุรักษ์น้ำ และแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ นักพัฒนาชุมชน 1396
6 จัดการขยะโดยใช้หลัก 3R นักพัฒนาชุมชน 677
7 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของอบต.บางแก้ว สำนักงานปลัด 1827
8 โครงการขยายเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 700
9 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในขุมชน ประจำปี 2558 สำนักงานปลัด 762
10 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานปลัด 700
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.