TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัด 347
122 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช.ลงหินคลุก สำนักงานปลัด 440
123 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช.รางระบายน้ำ ม.5 สำนักงานปลัด 346
124 ประชาสัมพันธ์งานธงฟ้าราคาประหยัด งานนโยบายและแผน 487
125 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 322
126 อาเซียน ASEAN กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 627
127 ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์สาธารณภัย งานนโยบายและแผน 415
128 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 199
129 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 217
130 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย งานนโยบายและแผน 430
131 เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง งานนโยบายและแผน 339
132 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 197
133 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง อบต.บางแก้ว 399
134 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัด 548
135 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ อบต.บางแก้ว 419
136 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานปลัด 195

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.