TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัด 428
122 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัด 479
123 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 480
124 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งานนโยบายและแผน 729
125 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก นักพัฒนาชุมชน 430
126 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัด 352
127 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช.ลงหินคลุก สำนักงานปลัด 445
128 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปปช.รางระบายน้ำ ม.5 สำนักงานปลัด 357
129 ประชาสัมพันธ์งานธงฟ้าราคาประหยัด งานนโยบายและแผน 493
130 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 330
131 อาเซียน ASEAN กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 635
132 ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์สาธารณภัย งานนโยบายและแผน 424
133 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 205
134 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 233
135 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย งานนโยบายและแผน 436
136 เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง งานนโยบายและแผน 345
137 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 สำนักงานปลัด 206
138 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง อบต.บางแก้ว 406
139 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัด 555
140 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ อบต.บางแก้ว 424
141 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานปลัด 201

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.