TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 กองคลัง 91
2 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 กองคลัง 76
3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT งานนิติการ 9
4 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 100
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กองคลัง 24
6 กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 กองคลัง 86
7 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย กองคลัง 68
8 ขอเชิญร่วมวันเด็กแห่งชาติ2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 75
9 ติดต่ออบต. ผู้ดูแลเว็บไซต์ 225
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 61
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 31
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 19
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
15 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 14
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 14
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใน 30 มิถุนายน 2566 นี้ (พร้อมช่องทางการชำระ) กองคลัง 17
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
19 ห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง 17
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 14
22 ช่องทางติดต่อสอบถามเรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ กองคลัง 14
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
24 e-service อบต.บางแก้ว ผู้ดูแลเว็บไซต์ 177
25 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 868
26 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี2566 กองคลัง 18
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
28 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 15
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 59
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 58

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.