ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใต้ดอน-ต้นเกด หมูที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 212
2 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนคันกั้นน้ำเค็ม-ดอนสะพานยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด 215
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานปลัด 159
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานปลัด 224
5 สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 232
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานปลัด 231
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานปลัด 109
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานปลัด 221
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานปลัด 178
10 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานปลัด 178
11 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานปลัด 117
12 ประกาศหินคลุก สำนักงานปลัด 415
13 ประกาศรางระบายน้ำหมู่ 5 ครั้งที่ 3 สำนักงานปลัด 384
14 สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันคลื่นทะเลกัดเซาะขายฝั่ง ม.1 เชื่อม ม.4 สำนักงานปลัด 294
15 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านครูเหิน) ม.6 บ้านนาบัว ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 375
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณริมถนนศาลพ่อปู่ ม.5 ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 343
17 ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 สำนักงานปลัด 299
18 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมถนนศาลพ่อปู่ ม.5 สำนักงานปลัด 323
19 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านครูเหิน) หมู่ที่ 6 สำนักงานปลัด 301
20 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมร่องระบายน้ำ(หลังบ้านทำเนียบ) ม.3 สำนักงานปลัด 372
21 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางแก้ว-โพพระ ม.3 ต่อจากเดิม สำนักงานปลัด 430
22 สอบราคาจ้างโครงการทาสีภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 414
23 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 สำนักงานปลัด 346
24 สอบราคาจ้างโครงการ คสล.สายบ้านเหมืองกลาง ม.8 สำนักงานปลัด 356Thanks CloudAccess.net