ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รายงานการประชุมสภา อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 7
2 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สำนักงานปลัด 6
3 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 สำนักงานปลัด 8
4 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สำนักงานปลัด 5
5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สำนักงานปลัด 6
6 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สำนักงานปลัด 3
7 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สำนักงานปลัด 1
8 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 3
9 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 1
10 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 3
11 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 4
12 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 4
13 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 1
14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 3
15 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 2
16 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 7
17 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 2
18 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 5
19 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 4
20 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 6
21 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 สำนักงานปลัด 4
22 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 190
23 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 161
24 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 213
25 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 สำนักงานปลัด 169
26 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 งานนโยบายและแผน 180
27 รายงานการประชุมสภา ปี ๒๕๕๘ สำนักงานปลัด 269
28 รายงานการประชุมสภา ปี ๒๕๕๗ สำนักงานปลัด 329Thanks CloudAccess.net