ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางแก้ว

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561 สำนักงานปลัด 89
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน สำนักงานปลัด 78
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 126
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 160
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 368
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปี 2559 งานนโยบายและแผน 211
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา งานนโยบายและแผน 247Thanks CloudAccess.net