ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี 2561-2565 Administrator 31
2 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2563 สำนักงานปลัด 10
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) สำนักงานปลัด 188
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) งานนโยบายและแผน 430
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) งานนโยบายและแผน 335
6 ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ งานนโยบายและแผน 631
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 301
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2562-2565) งานนโยบายและแผน 619
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) งานนโยบายและแผน 456
10 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 งานนโยบายและแผน 500

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net