TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2566) งานนโยบายและแผน 132
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 งานนโยบายและแผน 36
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 งานนโยบายและแผน 42
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) งานนโยบายและแผน 54
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน 106
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) งานนโยบายและแผน 266
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) งานนโยบายและแผน 380
8 ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ งานนโยบายและแผน 692
9 แผนพัฒนา (พ.ศ. 2559-2561) ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 งานนโยบายและแผน 348
10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2562-2565) งานนโยบายและแผน 707

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.