ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ข้อมูลอื่น ๆ อบต.บางแก้ว
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5
Thanks CloudAccess.net