ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บางแก้วน.ส.พัชรินทร์  เจิมสุวรรณ
ปลัดอบต.บางแก้ว


นางชัญญานุช  จันเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

น.ส.พูนสิน  กลับบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนฤชา  แก้วสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

Thanks CloudAccess.net