ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต อบต.บางแก้ว

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ อบต.บางแก้ว 43
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อบต.บางแก้ว 46
3 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน อบต.บางแก้ว 49
4 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.บางแก้ว 57
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแก้ว 50
6 มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อบต.บางแก้ว 44Thanks CloudAccess.net