ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนอัตรากำลัง อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 สำนักงานปลัด 1998
2 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 61-63 สำนักงานปลัด 4
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 71
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สำนักงานปลัด 31
5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด 59
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) สำนักงานปลัด 116
7 ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัด 277
8 ปิดประกาศแผนอัตรากำลังฉบับปรับปรุง สำนักงานปลัด 152
9 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 56-59 สำนักงานปลัด 319
10 แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2558-2560) สำนักงานปลัด 481Thanks CloudAccess.net