ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ประวัติความเป็นมาตำบลบางแก้ว

     จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษที่ได้เล่าขานต่อกันมาว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสาเภาบรรทุกสินค้า ได้แก่ จาน ถ้วย ชาม โอ่ง ไห แก้ว แหวน เงินทอง เป็นต้น จากเมืองจีนมาขายแต่ประสบกับมรสุมทาให้เรือล่ม จึงเป็นเหตุให้มีเศษแก้ว ถ้วย ชาม ต่าง ๆ ซัดเข้าฝั่งกระจายบริเวณชายหาดประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้จะมีกระซ้าเปลือกหอยอยู่ทั่วไป เมื่อมาทับถมรวมกับเศษแก้วดูระยิบระยับทั่วบริเวณ จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า บางแก้ว จนกลายมาเป็น ตำบลบางแก้ว ในปัจจุบัน โดยมีคำขวัญประจาตำบลดังนี้

“ศาลเจ้าพ่อฟ้าศักดิ์สิทธิ์   ผลผลิตอาหารทะเล
แหล่งเรือตังเกพื้นบ้าน   เป็นตานานกระซ้าขาว
แพรวพราวเกลือสมุทร   เลิศล้าสุดทะเลโคลน
รำโทนศิลปวัฒนธรรม”                             

      องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยการยกฐานะจากสภาตำบลบางแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยเริ่มแรกมีจำนวน 6 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ แยกหมู่บ้านหมู่ที่ 1 มาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 8 และแยกหมู่บ้านหมู่ที่ 3 มาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 7 ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ทาให้ในปัจจุบันตาบลบางแก้วมีจำนวน 8 หมู่บ้านThanks CloudAccess.net