ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดต่อ อบต.บางแก้ว

ติดต่อ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
76110
ประเทศไทย

โทรศัพท์: 032-405-200
แฟกซ์: 032-405-200
http://www.bangkaewphet.go.thThanks CloudAccess.net